Politica de Confidentialitate

Detalii
  • 09 Iun 2018
Share

Politica de Confidentialitate

Abonarea la lista noastra de newsletter se face numai de catre clientii care isi exprima aceasta optiune.

Acord stocare si prelucrare
Prin abonarea la serviciul de newsletter oferit de site-ul nostru, va dati acordul expres si neechivoc ca datele dumneavoastra cu caracter personal solicitate in formularul de abonare sa fie stocate si prelucrate firma noastra.

Scopul colectarii datelor
Datele personale colectate vor fi folosite numai in scopuri de marketing, respectiv expedierea ocazional de mesaje in format electronic (email) pentru promovarea produselor si serviciilor pe care le oferim sau alte informari pe care le consideram importante.

Perioada stocarii
Stocarea datelor personale se face pe perioada nelimitata, fiind utilizate pe toata aceasta perioada doar in scopul in care au fost colectate initial.

Confidentialitatea datelor
Datele personale colectate sunt confidentiale, firma noastra asigurand protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare. Datele personale vor fi prelucrate doar de persoane autorizate si nu vor fi facute publice niciunei terte parti fara acordul dumneavoastra.

Terti care au acces la date
La datele personale colectate au acces sau pot fi incredintate unor terti (companii de presteri servicii hosting, administrare site, curierat, marketing online etc.). Firma noastra gestioneaza relatiile cu fiecare din acesti terti prin semnarea unor contracte de confidentialitate asigurandu-se astfel ca datele personale pe care ni le oferiti nu sunt folosite de catre terti decat in scopul declarat in care au fosto colectate pe site-ul nostru.

Stergerea datelor
Puteti oricand sa solicitati stergerea datelor personale, folosind optiunea de Dezabonare Newsletter.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
ANGAJAMENTUL NOSTRU PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
În cadrul companiei noastre, prioritatea numărul unu este protejarea datelor tale personale. Fiind pe deplin conștienți de faptul că datele tale personale îți aparțin, facem tot posibilul să stocăm în siguranță și să prelucrăm cu atenție datele care sunt de natură să te identifice și pe care le pui la dispoziţia noastră. Punem cel mai mare preț pe încrederea ta. Astfel, colectăm doar minimul necesar de date, doar cu acordul tău și le folosim doar pentru scopurile pentru care au fost colectate. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa. În cadrul companiei noastre depunem toate eforturile pentru a-ți asigura protecția datelor, inclusiv securitatea datelor tehnice și procedurile de management intern, precum și măsurile de protecție fizică a datelor pe care le stocăm. Mulțumim pentru interesul și susținerea ta în continuare.
1. DATELE NOASTRE DE CONTACT. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de Eimobiliare.ro SRL, CUI: 16938330, Reg. Com: J40/18381/2004, cu sediul în România, București, str. Nicodim nr.9, Parter, Camera 1, sector 6 și punct de lucru în str. Nicodim nr.9, sector 6, email : contact@neomax.ro, telefon: 021 444.32.22, 0733.671.929


2. CATEGORIILE DE DATE PE CARE LE PRELUCRAM: Prelucrăm date cu caracter personal doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ţi furniza produsele şi serviciile noastre, de a te identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare sau în sediile noastre, în scop de marketing, pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea produselor şi serviciilor pe care ţi le oferim. Prelucrarea datelor personale se întemeiaza întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligaţie legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, dupa caz, pe consimţământul tău dacă ţi-ai manifestat optiunea în acest sens.
Colectam doar datele pe care ni le furnizezi direct, respectiv:
adresa de e-mail numele prenumele numărul de telefon vocea înregistrată cu ocazia apelurilor prin care ne adresați diverse solicitări denumirea societăţii (pe care o reprezinți sau de natură să te identifice) funcția deţinută adresa societăţii De asemenea, atunci când solicitați plata în rate și intermediem obținerea unui credit de la instituțiile financiar-bancare cu care avem relații de parteneriat, solicităm și datele necesare acestor contracte de creditare, care, în funcție de tipul creditului și partener, poate conține următoarele detalii:
CNP Serie și număr act de identitate Fotocopii ale unor documente personale (act de identitate, facturi utilități, etc.)

3. DATELE DE CONTACT PENTRU RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR: Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal preluate direct sau incidental de la clienții noștri sau de la participanții la acțiunile, programele sau proiectele organizate de Eimobiliare.ro SRL, se fac sub supravegherea unui Responsabil cu Protecția Datelor, ce poate fi contactat ori prin intermediul datelor furnizate la pct. 1, ori la adresa de email dpo@neomax.ro


4. SCOPUL COLECTĂRII ŞI PRELUCRĂRII DATELOR: Realizarea obligațiilor contractuale Trimiterea de buletine informative („newsletters”) Prelucrări automate în scopuri statistice, de profilare, sau de marketing direct pentru personalizarea ofertelor pe care vi le transmitem Invitații la evenimentele sau cursurile organizate de compania noastră sau de partenerii noştri acreditaţi Desfășurarea de activități de promovare cu caracter comercial Prelucrarea datelor în afara interesului legitim al Eimobiliare.ro SRL se va face numai cu acordul dumneavoastră.


5. INTERESELE LEGITIME URMĂRITE DE Eimobiliare.ro SRL: Eimobiliare.ro SRL are ca principal obiect de activitate comercializarea unei game variate de produse și servicii, toate prelucrările datelor cu caracter personal fiind efectuate doar în aceste scopuri.


6. DATELE CU CARACTER PERSONAL POT FI PUSE LA DISPOZIȚIA URMĂTOARELOR CATEGORII DE DESTINATARI: în interiorul companiei noastre autorităților publice ale statului, conform legii. persoanelor împuternicite către care am externalizat furnizarea anumitor servicii sau partenerilor cu care colaborăm pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale, și numai în baza unor documente de împuternicire prin care colaboratorii noștri își asumă obligația de a prelucra datele personale în conformitate cu acești termeni și condiții. Nu transferăm datele dumneavoastră către terțe țări sau organizații internaționale.


7. PERIOADA PENTRU CARE SE VOR PRELUCRA DATELE CU CARACTER PERSONAL: Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate pe tot parcursul relaţiei noastre contractuale sau a acordului exprimat şi, după finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispoziţiile privind arhivarea.


8. INFORMAȚII PRIVIND PROCESE DECIZIONALE AUTOMATIZATE, INCLUZÂND CREAREA DE PROFILURI NU/ Utilizăm procese automatizate de creare a unor profiluri privind interesele dumneavoastră față de produsele/ofertele/serviciile furnizate sau acțiunile/programele/proiectele organizate de Eimobiliare.ro SRL, dar aceste prelucrări nu au nici un fel deconsecințele juridice sau cu efect similar, pentru dumneavoastră.


9. DREPTURI PRIVIND DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL Dreptul la informare – poţi solicita informaţii privind activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal care te identifică;
Dreptul la rectificare – poţi rectifica datele cu caracter personal inexacte sau le poţi completa;
Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poţi obţine stergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul la restricţionarea prelucrării - poţi solicita restricţionarea prelucrării în cazul în care conteşti exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul de opoziţie – poţi să te opui, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
Dreptul la portabilitatea datelor - poţi primi, în anumite condiţii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poţi solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plângere - poţi depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de a retrage consimţămantul – în cazurile în care prelucrarea se întemeiaza pe consimţământul tau, ţi-l poţi retrage oricând. Retragerea consimţămantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poţi cere şi obţine intervenţia umana cu privire la respectiva prelucrare, îţi poţi exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta şi poţi contesta decizia.


Iţi poti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte uşor, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Bucuresti , sector 6, strada Nicodim nr.9 sau pe adresa de e-mail dpo@neomax.ro
Dacă nu consideri că nu am răspuns corespunzător solicitării tale, ai dreptul de a înainta o plângere către Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu urmatoarele date de contact: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, email: anspdcp@dataprotection.ro, tel. +40.318.059.211 ; +40.318.059.212, fax: +40.318.059.602

Adauga comentariul tau